Savet(nik)


imac-606765_1280

MENTALNI STAV

admin Generalno Leave a Comment on MENTALNI STAV

Možda izgleda kao čudan izbor teme za prvi blog koji pišem na sajtu o preduzetništvu. Sa druge strane, po mom mišljenju, ovo je jedna od najvažnijih tema o kojoj treba diskutovati, jer ima ogroman uticaj ne samo na preduzetništvo kao takvo, nego i na sve aspekte života. Najpre, šta podrazumevam pod mentalnim stavom? Ukratko, skup […]
macbook-336704_1280

Neuspeh – neizostavni deo uspeha

admin Generalno Leave a Comment on Neuspeh – neizostavni deo uspeha

Rej Dalio (Ray Dalio), milijarder, menadžer „Bridgewater Associates“, jednog od najvećih hedž fondova na svetu, u svojoj knjizi „Principi“ predstavlja proces napretka na sledeći način: Odvažan Cilj Neuspeh Učenje Principa Poboljšanje Još Odvažnih Ciljeva Dakle, svaki Odvažni Cilj koji želimo da postignemo, imaće kao neizostavni deo procesa Neuspeh, koji će nas povući na dole. Da […]