Ja, Preduzetnik je najveća preduzetnička platforma u Srbiji i regionu, koja kroz Serijal, Facebook grupu (blizu 50.000 ljudi), Klub, Konferenciju i Registar, okuplja, edukuje, umrežava i pomaže svima koji su na preduzetničkom putu ili žele da krenu istim.